Manhattan Köprüsü, New York, ABD

Proje Bilgileri

Proje Adı Manhattan Köprüsü, New York, ABD
Müşteri New York Department of Transportation Weidlinger Consulting Enginners
Tarih 22 Ocak 2015
Koordinatör OSMOS GROUP

Manhattan Köprüsü, New York, ABD

Müşteri

New York Ulaştırma Bakanlığı, Weidlinger Consulting Enginners

Yapı

Manhattan Köprüsü, New York City, USA.

Yapının Durumu

Manhattan köprüsü 1901-1912 yılları arasında inşa edilmiştir. Köprü külesi, tabliyeler ve halatlar çeliktir. Köprü otomobil ve demiyolu trafiğine hizmet vermektedir. Yapı trenlerin farklı taraflardan geçmesi nedeniyle asimetrik yüklere maruz kalmaktadır. Müşteri, süspansiyon kabloları ile dikey makas elemanları arasında görsel olarak algılanabilir hareketler gözlemlemiştir. Bu nedenle bir gerdirme çalışması planlandı.

Müşterinin Talebi

Yapının referansını oluşturmak, gerdirme çalışması devam ederken etkilerinin izlenmesi ve gerdirme çalışması tamamlandıktan sonra çalışmanın etkinliğinin değerlendirilmesi.

Kurulan İzleme Sistemi

  •  2 Optik Eğimölçer
  • 2 Optik Genleşmeölçer

  • 1 Sıcaklık sensörü

  • 1 izleme istasyonu

İlk Gözlemler

Her iki optik genleşme ölçer benzer deformasyonlar kaydetti. Ana sebep ısıl değişimler olarak ortaya çıkmıştır.
Her iki optik eğimölçer benzer hareketler tespit etti. Bu köprü tabliyesinin bütün genişlik boyunca aynı şekilde davrandırdığını gösterdi. Tespit edilen deformasyonların elastik olduğu tespit edildi.

Müşterinin Sağladığı Faydalar

Yapının referans durumu güvenilir verilerle oluşturulmuştur. Bu da, yapının normal davranışından farklı hareketleri hızlı bir şekilde tespit edip tanımlanabilmesine olanak vermektedir. Ek olarak, uygulanan gerdirme çalışmalarının değerlendirilmesi mümkün olacaktır.

Arama