Deprem Erken Uyarı Sistemi

Image

Deprem erken uyarı sistemleri, insanları ve sistemleri önceden harekete geçmeleri için uyararak can ve malları yıkıcı sarsıntılardan korumayı amaçlamaktadır. Deprem mühendisliği, sensör ve izleme teknolojisi ile birlikte, güçlü sarsıntıların sahaya gelmeden saniyeler önce tahmin edilmesini sağlar. Bilim insanları tarafından geliştirilen algoritmalar, daha sonraki sarsıntı olaylarını tahmin etmek için erken dalga formu gözlemlerini (tepe genlikleri gibi) kullanır. P dalgaları ve S dalgaları arasındaki hız farklılıkları nedeniyle, ilk gelen P dalgaları ile, yıkıcı sismik dalgaların henüz gelmeden önce, devam eden bir sismik olay hakkında bilgi elde etmek mümkündür. Uyarı süresi, merkez üssünden uzaklığa, dalgaların izlediği yol ve saha koşullarına ve algoritmaların hesaplama süresine bağlıdır. Bu süreye bağlı olarak uyarı verilemeyen bölgeler, kör bölgeler oluşur. Tahminlerin doğruluğu ile sağlanan uyarı süresi arasında bir denge vardır, ancak teknoloji ve algoritmalardaki son gelişmeler sayesinde, yalnızca yaklaşık 3 saniyelik kör bölge ile doğru uyarılar verilebilmektedir.

Image

Ulusal Tayvan Üniversitesi (NTU) ve San Lien Technology Corp.'daki (http://www.sanlien.com.tw) deprem erken uyarı (DEU) araştırma grubu, MEMS tipi, özellikle yerinde ve ön algılama DEU amaçları için tasarlanan bir ivmeölçer ("Palert" DEU cihazı) geliştirmektedir. MEMS ivmeölçerin fiziksel özelliklerine ek olarak, MEMS ivmeölçerler diğer sismometrelere göre nispeten düşük maliyetli bir sismik sensör olma avantajına sahiptir. Palert cihazlarından oluşan doğu Tayvan bölgesinde yeni kurulan prototip DEU ağının performansları , DEU uygulamasında MEMS tipi sismometre için daha ileri uygulamaları teşvik etmektedir. Palert cihazı, düşük maliyeti nedeniyle yüksek bir ticari potansiyele sahiptir. DEU sistemi nispeten düşük bir bütçeyle kurulabilir ve Palert cihazları, ağın yoğunluğunu artırmak için mevcut sismik ağa kolayca eklenebilir. Prototip DEU sistemi, ön algılama türüne aittir. Bununla birlikte, Palert cihazı, bir hedef bölgedeki ilk P-dalgası hareketinin, daha sonraki S ve yüzey dalgalarının aynı bölgedeki yer hareketlerini tahmin etmek için kullanıldığı sahada DEU tipte de kullanılabilir.

Image

Arama