Deprem Yönetmeliği ile Uyumlu Çözümler

Image

Depremin kaçınılmaz bir gerçek olduğu ülkemizde ihtiyaç duyulan gerçek zamanlı yapı güvenliği değerlendirme ve deprem sonrası hızlı durum kontrolü hizmetlerini sağlayabilme kabiliyetine sahibiz. Sunduğumuz mühendislik hizmetilerinde ileri sensor teknolojileri ile elde ettiği yapı davranışına ait verileri kullanmaktayız. Bu kapsamda sunduğumuz hizmetler ile;

  • Titreşim sensörleri ile toplanan veriler kullanılarak yapıların global davranışı izlenmekte ve dinamik karakteristikleri hesaplanmaktayız. Bu bilgilerdeki değisiklikleri sürekli takip ediyoruz.
  • Deformasyon sensörleri ile toplanan veriler kullanılarak yapısal elemanlardaki lokal davranış ve doğrusal olmayan değişimler takip ediyoruz.

  • 2019 yılında yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ile uyumlu çözümler sunmaktayız ve ilgili teknik konularda danışmanlık hizmetleri sağlamaktayız. Bunlardan bazıları aşağıda sunulmuştur:

  • Yapı Sağlığı İzleme için sensör ölçümleri ile gerçek zamanlı veri toplama.
  • Yapı Sağlığı İzleme için optimal sensör yerleşimi.
  • Yapı Sağlığı İzleme yazılımlarının geliştirilmesi.
  • Operasyonel Modal Analiz yöntemi ile yapı dinamik karakteristiklerinin tespit edilmesi.
  • Deprem sonrası hızlı durum değerlendirmesi ve hasar tespiti.
  • Yapı global deprem tepkisinin sınırlı sayıda sensörden toplanan veriler kullanılarak hesaplanması.
  • Arama