Hasar Tespiti

Hasar tespit, şiddetli yer hareketinden sonra yapısal sistemlerin sağlık durumunu değerlendirmek için duyulan ihtiyaçtan ortaya çıkmıştır. Önemli bir depremden sonra yapılar tekrar kullanılmaya başlamadan önce yapısal güvenliğin güvencesinin verilmesinin gerekli olduğu göz önüne alındığında, bu hizmetin önemli pratik ve ekonomik öneme sahip olduğu görülmektedir. Hasar tespit hizmeti, en gelişmiş titreşimleri kullanan, tahribatsız bir yöntemle sağlanmaktadır. Kullanılan yöntem, potansiyel olarak zarar veren bir olay sırasında ölçülen sinyaller ve yalnızca yapı sağlıklı olduğunda yapılan ölçümlerinden elde edilen referans sinyallerin karşılaştırmasına dayanır.

Hasar tespit hizmeti, karar vermede kullanılacak doğru bilgileri sağlar. Teknolojimiz, hasar tespit edildikten sonra hasar seviyelerini de tahminin etmeye olanak sağlar. Böylece, doğrusal olmayan davranış gösteren ve önemli kalıcı değişiklikler yaşamış bir yapı ile önemli kalıcı değişiklikler yaşamayan bir yapı ayırt edilebilir.

Arama