Operasyonel Modal Analiz (OMA)

Titreşim temelli yapısal sağlık izlemesi (YSİ) binalar, köprüler, toprak yapıları gibi yapılar için yaygın olarak kullanılmaktadır. YSİ'nin amacı yapının durumunu değerlendirmek ve hasarları tespit etmektir. Literatürde sistemin tanımlanması ve hasar tespiti için çeşitli yaklaşımlar sunulmuştur. Titreşim temelli YSİ teorisine göre bir yapının dinamik karakteristikleri yapının fiziksel özelliklerinin bir fonksiyonudur. Buna göre yapının dayanımının bölgesel bir hasara bağlı olarak azalması gibi yapının fiziksel özelliklerinde değişiklikler olduğunda, yapının dinamik özelliklerinde de değişiklikler olacaktır.

Operasyonel Modal Analiz, ivmeölçer verilerini kullanarak yapıların dinamik özelliklerini tahmin etmek için kullanılır. Yapıların dinamik özellikleri, yani doğal frekanslar, sönümleme oranları ve mod şekilleri, YSİ için temel özelliklerdir. Operasyonel Modal Analiz, bina tipi yapıların dinamik karakteristiğini tahmin etmeyi amaçlamaktadır. OMA bir ortam titreşim analizidir. Bu analiz gelecekteki karşılaştırmalarda referans olarak kullanılacak matematiksel modeller oluşturmak ve sonlu eleman modellerini, model hassasiyetlerini artırmak üzere kalibre etmek için kullanılabilir.

Arama