Uzun Süreli Deformasyon Takibi

Bir yapının dayanma kapasitesi tamamen onu oluşturan materyallerde meydana gelen deformasyonların bu materyallerin sınırlayıcı kısıtlamaları ile karşılaştırılması ile tanımlanır. Kısıtlama değişikliklerini değerlendirmenin en uygun yolu, kısıtlamalarla doğrudan ilişkili olan deformasyonların ölçülmesidir.

Deformasyonlar kısa (1 cm seviyesinde) ölçüm yapan veya uzun (1-3 metre) ölçüm yapan genleşmeölçerler ile ölçülür. Kısa ölçümler, ölçüm süresini çok azaltırlar fakat kullanım alanları çelik gibi homojen malzemeler ile sınırlıdırlar. Bölgesel eşitsizlikler yüzünden beton, ahşap ve tuğla gibi malzemelerde ölçümler, bir mikro çatlakta veya iki çatlak arasında çok farklılık gösterir. Öte yandan uzun ölçümler, yapıların uygun uzunlukları boyunca deformasyonların ortalamasını alarak bu problemleri çözmektedirler. Örneğin, bireysel çatlaklar yerine, kendisi için kırılmış bir kritik bölge izlenebilmektedir.

Optik Kablo uzun ölçüm yapabilen bir genleşmeölçerdir ve malzemelerin dayanım analizi için en önemli parametreleri, gerilmelere bağlı gerinimlerin değişimini, ölçerek yapıların mekanik davranışının takip edilmesine olanak sağlar.

Optik Kablo teknolojisi ayrıca ölü zaman olmadan, yüksek frekansta (100 Hz), anlık ve ekonomik bir elektronik işlemle ölçüm yapılmasını sağlar. Optik Kablo gürbüzlüğü ve kabiliyetleri sayesinde bir yapının dinamik davranışının yanı sıra uzun süreli deformasyonlarının takibi için de uygun bir çözüm olarak ortaya çıkmaktadır.

Uzun vadede, yüksek frekansta gerçekleştirilen ve uygun bir zaman ölçeğinde ortalama alınan ölçümler (genellikle 1 dakika ile 1 saat arasında), yapının davranışını tam anlamıyla kaydetmeyi mümkün kılar: farklı oturmalar, betonun sünmesi veya ön gerilim kayıpları. Alınan önlemler sayesinde sıcaklık gibi mevsimsel etkilerin istatistiksel yöntemler kullanılarak ortadan kaldırılmasına olanak sağlanır. Bu sayede geleneksel topografik yöntemleri etkileyen koşullara bağlı belirsizliklerin en aza indirildiği, uzun süreli deformasyon takibine olanak sağlar.

Arama