Yapısal Sismik Değerlendirme

Yapısal Sismik Değerlendirme hizmeti, dış olaylardan önce veya sonra yapıların performansa dayalı değerlendirilmesini kapsar. Çoğunlukla yapılar, sismik kuvvetlere yeterince direnecek şekilde tasarlanıp inşa edilip edilmediğini belirlemek için değerlendirilir. Bunun yanında, yapının davranışı bir dış olaydan sonra değişebilir. Bu durumda, sistemin yeniden değerlendirilmesi gerekebilir. Yapısal Sismik Değerlendirme hizmeti, tahribatsız titreşim bazlı bir yöntem kullanarak yapıların yeniden değerlendirilmesi için uygun maliyetli bir çözüm sunar. Bu yöntemde, tüm kat seviyelerinde binaların tepkisi, katlar arası ötelenme oranı cinsinden hesaplanır. Katlar arası ötelenme oranı binalardaki hasarı ve çarpıklığı ölmek için kullanılan bir parametredir. Binaların hasar durumu, katlar arası ötelenme tahminleri kullanılarak gerçek zamanlı olarak değerlendirilebilir.

Arama