OSMOS Optik Şerit Sensör

OSMOS Optik Şerit Sensör

Bir yapının mekanik davranışı farklı ölçüm tipleri ile anlaşılabilir. Geleneksel olarak, bir yapının uzun vadedeki davranışı, nispeten uzun aralıklarla topografik yer değiştirme ölçümleriyle nitelendirilirken, dinamik davranışı, zaman zaman yapılan kayıtlarda sınırlı sayıda noktada aralıklarla yapılan ivme ve hız ölçümlerinden elde edilir.

Bu yaklaşımlar, mekanik davranışı sadece kısmen tanımlar. Çünkü ölçtükleri etkiler, bir yapının kendisine verilen yüklere nasıl tepki verdiğini tam olarak açıklayan, malzemelerdeki gerilmeler ile dolaylı olarak ilişkilidirler.

Bir yapının dayanma kapasitesi tamamen onu oluşturan materyallerde meydana gelen gerilmelerin bu materyallerin sınırlayıcı kısıtlamaları ile karşılaştırılması ile tanımlanır. Kısıtlama değişikliklerini değerlendirmenin en uygun yolu, kısıtlamalarla doğrudan ilişkili olan gerinimlerin ölçülmesidir.

Image

Arama