Yazılımlar

YAZILIMLARIMIZ

AKILLI VE DOĞRU VERİ ANALİZİ

Image

Yapı Sağlığı İzlemenin başarılı bir şekilde uygulanması şunlara bağlıdır:

 • Titreşim verisinin doğru olarak ölçülmesine
 • Sinyal işleme algoritmasının teknik başarısına

 • Yapı mühendisliği uygulamalarında ivmeölçer verilerini kullanarak yapıların karakteristik dinamik özelliklerini hesaplamak için Sistem Tanımlama algoritmaları kullanılır. Yapıların dinamik özellikleri; doğal frekanslar, sönümleme oranları ve mod şekilleri Yapı-Sağlık İzleme için temel özelliklerdir. Bu parametreler hesaplandıktan sonra yapılacak ilave analizlerde yapılarda mevcut olası hasarın varlığını belirlemek için kullanılır. 

  Özellikle deprem gibi dış tehlikelere karşı yapıların dayanıklılığı analiz edilirken yapıların dinamik davranışlarının belirlenmesi gerekmektedir. Sonlu eleman modeli kurmak için yeterli olmayan bir zaman kısıtlamasında veya modellenecek yapının mimari çizim ve detaylarının belirsiz olduğu durumlarda, yapı sağlığı izleme yazılımları sonlu eleman modeline gerek duymadan yalnızca ivmeölçer verileri kullanılarak yapıların dinamik özelliklerinin elde edilmesine olanak sağlamaktadır.

  YAZILIMLARIMIZ

  YAZILIMLARIMIZ

  OSMOS Safe Works

  OSMOS Safe Works

  Kumanda Paneli

  MATRiS VIB

  MATRiS VIB

  Operasyonel Modal Analiz

  MATRiS DDF

  MATRiS DDF

  Hasar Tespiti

  MATRiS DRF

  MATRiS DRF

  Deprem Tepkisi Hesaplama

  İŞ ORTAKLARIMIZ

  PROJE ORTAKLARIMIZ

  Arama