MATRiS-DRF

MATRiS-DRF bir Deprem Tepkisi Hesaplama yazılımıdır

Katlar arası ötelenme oranı binalardaki hasarı ve çarpıklığı ölmek için kullanılan bir parametredir. İvmeölçerlerin bulunduğu kat seviyelerinde maksimum yer değiştirmeler mevcuttur, ancak sensörlerin bulunmadığı seviyelerde de maksimum yer değiştirmelerin tahmin edilmesi gerekmektedir. Kat Ötelenmesi Tahmin Yazılımı, izlenen binalarda tüm kat seviyelerindeki tepkinin veriye dayanarak tahmin edilmesini sağlar. Bu sayede, Kat Ötelenmesi Tahmin Yazılımı, kat planındaki herhangi bir noktada ve istenen herhangi bir yönde yapının tepkisini yeniden oluşturmak için kullanılabilir.

Arama