MATRiS-VIB

MATRiS-VIB bir Operasyonel Modal Analiz yazılımıdır

Yapı mühendisliği uygulamalarında ivmeölçer verilerini kullanarak yapıların karakteristik dinamik özelliklerini hesaplamak için Sistem Tanımlama algoritmaları kullanılır. Yapıların dinamik özellikleri; doğal frekanslar, sönümleme oranları ve mod şekilleri Yapı-Sağlık İzleme için temel özelliklerdir. Bu parametreler hesaplandıktan sonra yapılacak ilave analizlerde yapılarda mevcut olası hasarın varlığını belirlemek için kullanılır.

Özellikle deprem gibi dış tehlikelere karşı yapıların dayanıklılığı analiz edilirken yapıların dinamik davranışlarının belirlenmesi gerekmektedir. Sonlu eleman modeli kurmak için yeterli olmayan bir zaman kısıtlamasında veya modellenecek yapının mimari çizim ve detaylarının belirsiz olduğu durumlarda, yapı sağlığı izleme yazılımları sonlu eleman modeline gerek duymadan yalnızca ivmeölçer verileri kullanılarak yapıların dinamik özelliklerinin elde edilmesine olanak sağlamaktadır.

Arama